Regulamin

1. Informacje ogólne
a) Podmiotem świadczącym usługi LIVE SUPPORT jest przez firma SL SYSTEMS z siedzibą w Krakowie zwaną dalej SL SYSTEMS.
b) Właścicielem oprogramowania oraz wszelkich praw autorskich usługi LIVE SUPPORT jest spółka SL MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
b) Definicje pojęć używanych w regulaminie:
Usługa – Realizacja komunikacji  pomiędzy użytkownikami witryny internetowej klienta a klientem, korzystanie z aplikacji dla Operatorów.
Klient – Firma (właściciel, pracownicy) korzystająca z usługi.
Operator – przedstawiciel Klienta aktywnie korzystający z usługi.
Witryna Klienta – Strona internetowa należąca do klienta na której realizowana jest usługa.
Okres testowy – Czas w którym klient może bezpłatnie korzystać z Usługi, bez zobowiązania do kontynuacji korzystania po tym okresie.

2. Zamówienie usługi
a) Zamówienie usługi następuje poprzez rejestrację on-line czyli wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.livesupport.pl.
b) Po rejestracji Klient wybiera rodzaj i okres abonamentu, dokonuje zamówienia usługi.
c) Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych podczas zamówienia usługi.
d) W czasie zamówienia usługi nie są gromadzone dane podlegające ustawie o ochronie danych osobowych.
e) Parametry usługi zależą od wybranego abonamentu i są opisane w ofercie dostępnej na stronie www.
f) Pierwsze zamówienie usługi aktywuje ją na bezpłatny okres testowy. Po okresie testowym, aby kontynuować korzystanie z usługi należy opłacić wybrany abonament.
g) Rejestracja użytkownika nie ponosi za sobą żadnych skutków finansowych. Płatności dokonuje się po wyborze i zamówieniu abonamentu usługi. Zamówienia nieopłacone zostają anulowane.
h) Zamówienie okresu testowego (jego długość określa aktualna oferta) NIE zobowiązuje w żaden sposób do kontynuowania płatnej wersji usługi.3. Korzystanie usługi
a) Instalacja oprogramowania Operatorów, osadzenie skryptów zachęty Czata na Witrynie Klienta leży po stronie Klienta.
b) Klient nie może korzystać z usługi w sposób inny niż wynika to z dokumentacji.
c) Klient ma możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia poprzez adres email: biuro@livesupport.pl lub kontakt telefoniczny 12 345 26 70 w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze.
d) Komunikacja poprzez Livesupport odbywa się kanałem szyfrowanym uniemożliwiającym podsłuchiwanie treści rozmowy.
e) Po zalogowaniu się do panelu zarządzania, Klient ma możliwość skonfigurowanie wyglądu okna czata, dodania takich elementów jak logotyp i dane operatorów. Klient może wprowadzać treści i obrazy graficzne co do których posiada prawa do ich użytkowania.


3. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych
a) Rejestracja użytkownika i korzystanie z usługi wymaga podania danych takich jak adres e-mail będący postawą autoryzacji, hasło, dane firmy wraz z numerem NIP oraz dane osoby kontaktowej.
b) SL SYSTEMS  zapewnia wszystkim użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych.
c) Podmiotem gromadzącym i przetwarzającym dane jest SL SYSTEMS z siedzibą w Krakowie.
d) Jakiekolwiek dane przekazywane do SL SYSTEMS wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia i świadczenia usługi oraz do analizy statystycznej klientów SL SYSTEMS. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.
e) SL SYSTEMS zapewnia ochronę tych danych poprzez stosowanie środków technicznych jak połączenie szyfrowane SSL.
f) Użytkownik sam decyduje o treściach wprowadzane do systemu dotyczących korzystania usługi (dane operatorów czata).

4. Opłaty za usługę, czas trwania usługi, rezygnacja z korzystania z usługi
a) Usługa zamawiana jest na okres abonamentowy. Okresy abonamentowe wynoszą jeden miesiąc lub jeden rok.
b) Opłata za okres abonamentowy wnoszona jest z góry na podstawie zamówienia.
c) System automatycznie generuje zamówienia na następne okresy rozliczeniowe. W przypadku nieopłacenia zamówienia, usługa Livesupport jest zawieszana.
d) Opłata za abonament za wybrany okres rozliczeniowy podana jest w cenniku na stronie www.livesupport.pl
e) Opłaty mogą być dokonywane w formie przelewu na konto SL SYSTEMS lub za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności PayU (e-przelewy oraz płatności kartami kredytowymi).
f) W przypadku korzystania z płatności poprzez system PayU (e-przelewy oraz płatności kartami kredytowymi), reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od jej otrzymania.
g) Rezygnacja z korzystania z usługi w czasie trwania abonamentu nie powoduje zwrotu niewykorzystanej części opłaty.
h)
Klient ma możliwość jednokrotnego skorzystania z bezpłatnego okresu testowego.


Regulamin ze zmianami wchodzi w życie  od 01.12.2010 r.